+842839111551

Bạn cần ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP để sử dụng tính năng này


Công cụ Phân loại rủi ro TTBYT ở đây được MEDNOVUM Việt hóa và thiết kế phù hợp với các quy định chi tiết về phân loại TTBYT mà Bộ Y tế Việt Nam ban hành tại Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016.


Bằng cách trả lời chính xác các câu hỏi Đúng Sai của Công cụ Logic này, quý vị sẽ biết được TTBYT mà quý vị quan tâm được phân loại rủi ro A, B, C hay D khi lưu hành tại Việt Nam. Để có thể có được đáp án hữu ích, quý vị cần hiểu biết cơ bản về các thông số kỹ thuật và cách thức sử dụng được chỉ định của thiết bị cần phân loại và trả lời tốt nhất có thể các câu hỏi của Công cụ.


Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để thông tin được chuẩn xác, chúng tôi không cam kết chịu trách nhiệm về kết quả phân loại của Công cụ này. Trong trường hợp cần có kết quả chính thức cho mục đích chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ nhập khẩu hoặc công bố lưu hành, xin vui lòng liên lạc với MEDNOVUM để được các chuyên gia của chúng tôi tư vấn.


Xin cám ơn!